Hankkeet

LINKKU TUO LIIKKUVAN PALVELUYMPÄRISTÖN ASIKKALAAN

linkku.jpgLINKKU on Lahden ammattikorkeakoulun Älybussi-projektin rakentama moderni, esteetön ja monipuolinen liikkuva tila, linja-autoalustalle toteutettu palveluympäristö, joka mahdollistaa palveluiden viemisen sinne, missä niitä kaivataan.

LINKKU  Liikkuva tila tuo kevään ja alkukesän aikana, maanantaisin Asikkalan Kalkkisille ja Kurhilaan erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä palveluita. Kalkkisilla LINKKU pysähtyy maanantaiaamuisin klo 9.15-11.30, kyläkauppaa vastapäätä. Kurhilan koululla LINKKU päivystää noin 12.15-15.

Ensimmäisen kerran LINKKU kurvaa Asikkalan Kalkkisille 5.5. klo 9.15-11.30 ja Kurhilaan 12.15-15.00. Tällä ensimmäisellä kerralla esitellään sekä LINKKUA että sen tarjoamia palveluita. Seuraavat ajankohdat LINKUN Asikkala-päiville ovat maanantait 12.5., 19.5., 26.5., 2.6. sekä 9.6.

Asikkalan asukkaille Oiva tarjoaa esimerkiksi suun terveydenhuoltoa, terveyskioskin ja ikä-ihmisten palveluohjausta. Osa palveluista tulee toimimaan ajanvarauksella, esim. suun terveydenhuollossa. Oiva tarjoaa suuhygienistin suorittamana ehkäisevää suun terveyden hoitoa, hoidon tarpeen arviointia, iensairauksien hoitoa sekä koululaisten suun terveystarkastuksia. Terveyskioskissa saa maksutonta hoitajan terveysneuvontaa, ohjeita omahoitoon ja pienimuotoista sairaudenhoitoa.

Lisäksi autossa tulee olemaan myös Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen tarjoamia palveluita, ohjattua internetin ja tietokoneen käyttöä ja muuta ohjelmaa. LINKUN käyttäjiltä toivotaan myös aktiivista palautetta ja ideoita tilan käytölle ja tarvittaville palveluille. Toiveissa on, että myös muut kiinnostuneet toimijat ja tahot hyödyntävät LINKUN tarjoamia mahdollisuuksia ja tulevat tekemään LINKUN vierailuista todellisia palvelupäiviä.
Aikatauluista ja ohjelmasta tiedotetaan jatkossa mm. Kalkkisten ja Kurhilan ilmoitustauluilla, kylän viestinvälityskanavissa, paikallislehdessä ja internetissä osoitteessa www.liikkuvatila.fi (avataan 29.4. mennessä). LINKKU on EAKR-rahoitteisen Päijät-Hämeen Älybussi-projektin linja-autoalustalle rakentama liikkuva monipalvelutila, joka tuo palveluita lähemmäs kuntalaisia. Projektin aikana (31.3.2015 saakka) LINKKU tarjoaa erilaisia palveluita ja kerää kuntalaisten palautetta, ideoita ja toiveita uusista palveluista, joita autossa voisi toteuttaa. Lisätietoja: www.lamk.fi/alybussi.


 

VALOSA-hanke (valokuituhanke)
http://valosahanke.nettisivu.org/

Lisätietoa: Paavo Laaksonen, VALOSA-hankkeen hankekoordinaattori

Päijännetalo, Vääksy 044-7374099 valosahanke@gmail.com


 

KYLÄSUUNNITELMA
Avaa tästä Kyläsuunnitelma (pdf)

 


VESIENSUOJELUHANKE

Häränsilmäojaston kunnostushanke on osa Vesijärven valuma-alueen kunnostusta. Hanke alkoi kylätoimikunnan aloitteesta 1997, kun yhden haaran latvajärven, Pukalanjärven, kunnostus oli aloitettu. Häränsilmäojaston ongelma on paha uomaeroosio. Se johtuu pääosin hienoa hietaa ja hiesua olevasta maaperästä, joka lähtee herkästi liikkeelle veden vaikutuksesta.

Hankkeen tavoitteena on saada uomaeroosio kuriin ja karkaava maa-aines kiinni ennen sen joutumista Vesijärveen. Keinoja ovat laskeutusaltaina toimivat kastelualtaat, rakennettavat kosteikot ja ojan penkereiden eroosion estäminen mm. kiveyksin ja suojakaistoin.

Häränsilmäojan kunnostussuunnitelma

VESIJARVITIETOA JAETTIIN KIRJAN JA SALKUN MUODOSSA... Päijät-Häme 27.10.2010


KYLLIKKI -KYLÄKOULUISTA MONIPALVELUKESKUKSIA
Hyvinvointia ja lähipalveluja maaseudulle
hanke päättyi vuoden 2007 lopussa

Kyllikki-hankkeen tarkoituksena oli luoda Päijät-Hämeen eri kyliin kyläpalvelukeskuksia, jotka tuottavat lähipalveluja kylien asukkaille. Painopisteinä oli kyläkoulujen ja kylätalojen tilojen monipuolistaminen. Hankkeen avulla pyrittiin luomaan uuden tyyppisiä palvelukonsepteja yhteistyössä julkisen sektorin / kunnan eri sektoreiden, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Lisäksi hankkeessa testattiin tekstiviestipalvelujen sopivuuta kylä sisäiseen tiedottamiseen.

Kyllikki-hankkeen tulokset nettivideona
Lisätietoja hankkeesta Päijät-Hämeen kylät ry / Hankkeet

TIEDOKSI:
Länsi-Asikkalan koululla joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona järjestetään MONIPALVELUPÄIVÄ
joka on yksi Kyllikki -hankkeen käynnistämistä palveluista.
Monipalvelupäivästä lisää Harrastus-sivulla. 


KURHILA JA HILLILÄ, MAISEMASTA JA RAKENTAMISESTA

Kyläläisten maisemanhoito- ja rakennustapakurssin aineistosta koonneet Elina Leppänen ja Annu Tulonen. Vihkonen on yksi esimerkki kylätoiminnasta. HUOM! Vihkonen on julkaistu 26.11.1997 joten siinä olevat yhteystiedot voivat olla vanhentuneet.

KURHILA ja HILLILÄ, maisemasta ja rakentamisesta (pdf) 


ONNI ASUU MAALLA -PROJEKTI

Maaseutukehitys ry
Päijänne-Leader+

Onni asuu maalla -projektin loppuraportti