lato-ja-lehmat.jpg

 


Historia

Kurhilan ja Hillilän alueilla on asuttu jo tuhansia vuosia. Siitä lähtien, kun itäisen hämeen vanhimmat polut ovat syntyneet, on kylillämme ollut risteävää kulkua niin itä-länsi kuin pohjois-etelä suunnassa. Täkäläisiä tasankoja on hyödynnetty viljeymaiksi jo varhaisessa vaiheessa.

Tietoa kylistä on jo 1440-luvulta alkaen. Noihin aikoihin myös Asikkalan kylä kuului samaan yhteisöön, josta se erosi keskiajalla omaksi kyläkseen - Kurhila ja Hillilä ovat jatkaneet kiinteästi yhdessä. Nämä kylät olivat tyypillisä talonpoikaisryhmäkyliä, joissa talot olivat nauhamaisesti sijoitettuna maantien varteen lähes kiinni toisiinsa.

1800-luvun alussa toteutetussa isojaossa taloryhmät harvenivat, koska osa taloista siirrettiin kylän reuna-alueille. Tilakoko oli pienentynyt halkomisen vuoksi ja edelleen pieneni vuoden 1918 torpparilain myötä, jolloin pientiloja itsenäistyi.

1900-luvun alussa Kurhilassa maatilojen määrä väheni, kun metsiä myytiin puutavarayhtiöille ja pellot naapureille. Viime vuosien aikana tonttien myynti on vilkastunut muodostaen uutta omakotiasutusta kylille ja lapsiperheitä on muuttanut tänne.

KURHILA ja HILLILÄ, maisemasta ja rakentamisesta (pdf)


KYLÄSTÄ KIRJOITETUT TEOKSET


Teoksen nimi     SUKUPOLVESTA TOISEEN
Muut tekijät      Oksa, Anna-Marja
Julkaisutiedot    Kurhilan-Hillilän maatalousnaiset [Asikkala] 1993
Paino                Päijät-Paino, Lahti
ISBN                  952-90-4743-6 (nid.)

Teosta voi lainata Asikkalan kirjastosta (YKL-luokka 92.842)

 

Teoksen nimi     NUIJAMÄELTÄ MYÖTÄMÄELLE
Muut tekijät      Alho, Maila, Kurhilan-Hillilän maamiesseura, Kurhilan-Hillilän maatalousnaiset
Julkaisutiedot    Kurhilan-Hillilän maamiesseura [Asikkala] 1997
Paino                Gummerus             Kirjapaino Oy
ISBN                 952-90-8658-X (sid.)

Teosta voi lainata Asikkalan kirjastosta (UDK-luokka 908 Asikkala) (YKL-luokka 92.842)

Osta Nuijamäeltä Myötämäelle -teos omaksesi, teoksen hinta 42 eur.
Kirjaa myy Kurhilan-Hillilän maamiesseura / Kurhilan-Hillilän maatalousnaiset
Lisätietoja: Timo Suomela, puhelin 0440 377 515